PRIVACY POLICY
General Data Protection Regulation (GDPR)
INLEIDING

Hondgezond.com

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

INLEIDING

Hondgezond

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

INLEIDING

Hondgezond, gevestigd aan Leopoldslei 161, 2930 Brasschaat, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
HONDGEZOND®
Leopoldslei 161
2930 Brasschaat
Belgium
+32 468 40 96 3

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hondgezond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tanja@hondgezond.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Hondgezond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hondgezond analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hondgezond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hondgezond neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondgezond) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Hondgezond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 5 jaar > Belastingwet
Adres > 5 jaar > Belastingwet
IP adres en browser/computergegevens > 2 jaar > Beveiliging website en webshop

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Hondgezond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondgezond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Hondgezond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Hondgezond  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

COOKIE OMSCHRIJVING DUUR TYPE
cookielawinfo-checkbox-necessary Deze cookie is geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan. 1 uur Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Deze cookie wordt ingesteld door de plugin GDPR Cookie Consent. De cookie worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Niet noodzakelijk” op te slaan. 1 jaar Noodzakelijk
tk_or Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack-plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 5 jaar Analytics
tk_r3d De cookie is geïnstalleerd door JetPack. Wordt gebruikt voor de interne statistieken van gebruikersactiviteiten om de gebruikerservaring te verbeteren. 3 dagen Analytics
tk_lr Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 1 jaar Analytics
ig_did Deze cookie wordt door Instagram ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Instagram of een digitaal platform met Instagram-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 9 jaar Adverteren
_fbp Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 2 maanden Adverteren
fr De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. 2 maanden Adverteren
_ga Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar Analytics
_gid Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn geanonimiseerd weergegeven. 1 dag Analytics
_dc_gtm_UA-140921740-1 Deze cookie wordt ingesteld door de Google Tag Manager. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 1 minuut Analytics
csrftoken Deze cookie is gekoppeld aan het Django-webontwikkelingsplatform voor python. Wordt gebruikt om de website te helpen beschermen tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen. 11 maanden Noodzakelijk
mid De cookie wordt geplaatst door Instagram. De cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en om relevante inhoud te tonen, voor een betere gebruikerservaring en veiligheid. 9 jaar Functioneel
urlgen De cookie wordt ingesteld door Instagram om de gebruiker in staat te stellen veilig door de website te bladeren door vervalsing van verzoeken tussen sites te voorkomen. 9 jaar Functioneel
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tanja@hondgezond.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hondgezond zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hondgezond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Voor Nederland is dat de de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Hondgezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tanja@hondgezond.com

VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacy policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via tanja@hondgezond.com., 2930 Brasschaat, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hondgezond®
Leopoldslei 161
2930 Brasschaat
Belgium
+32 468 40 96 31

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hondgezond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tanja@hondgezond.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Hondgezond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hondgezond analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hondgezond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hondgezond neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondgezond) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Hondgezond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 5 jaar > Belastingwet
Adres > 5 jaar > Belastingwet
IP adres en browser/computergegevens > 2 jaar > Beveiliging website en webshop

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Hondgezond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondgezond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Hondgezond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hondgezond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

COOKIE OMSCHRIJVING DUUR TYPE
cookielawinfo-checkbox-necessary Deze cookie is geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan. 1 uur Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Deze cookie wordt ingesteld door de plugin GDPR Cookie Consent. De cookie worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Niet noodzakelijk” op te slaan. 1 jaar Noodzakelijk
tk_or Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack-plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 5 jaar Analytics
tk_r3d De cookie is geïnstalleerd door JetPack. Wordt gebruikt voor de interne statistieken van gebruikersactiviteiten om de gebruikerservaring te verbeteren. 3 dagen Analytics
tk_lr Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 1 jaar Analytics
ig_did Deze cookie wordt door Instagram ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Instagram of een digitaal platform met Instagram-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 9 jaar Adverteren
_fbp Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 2 maanden Adverteren
fr De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. 2 maanden Adverteren
_ga Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar Analytics
_gid Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn geanonimiseerd weergegeven. 1 dag Analytics
_dc_gtm_UA-140921740-1 Deze cookie wordt ingesteld door de Google Tag Manager. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 1 minuut Analytics
csrftoken Deze cookie is gekoppeld aan het Django-webontwikkelingsplatform voor python. Wordt gebruikt om de website te helpen beschermen tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen. 11 maanden Noodzakelijk
mid De cookie wordt geplaatst door Instagram. De cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en om relevante inhoud te tonen, voor een betere gebruikerservaring en veiligheid. 9 jaar Functioneel
urlgen De cookie wordt ingesteld door Instagram om de gebruiker in staat te stellen veilig door de website te bladeren door vervalsing van verzoeken tussen sites te voorkomen. 9 jaar Functioneel
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tanja@hondgezond.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hondgezond zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hondgezond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Voor Nederland is dat de de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Hondgezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tanja@hondgezond.com

VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacy policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via tanja@hondgezond.com., 2930 Brasschaat, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hondgezond®
Leopoldslei 161
2930 Brasschaat
Belgium
+32 468 40 96 31

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hondgezond Petfood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tanja@Hondgezond.be, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Hondgezond Petfood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hondgezond Petfood analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hondgezond Petfood verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hondgezond Petfood neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondgezond Petfood) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Hondgezond Petfood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 5 jaar > Belastingwet
Adres > 5 jaar > Belastingwet
IP adres en browser/computergegevens > 2 jaar > Beveiliging website en webshop

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Hondgezond Petfood verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondgezond Petfood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Hondgezond Petfood gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hondgezond Petfood gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

COOKIE OMSCHRIJVING DUUR TYPE
cookielawinfo-checkbox-necessary Deze cookie is geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan. 1 uur Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Deze cookie wordt ingesteld door de plugin GDPR Cookie Consent. De cookie worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Niet noodzakelijk” op te slaan. 1 jaar Noodzakelijk
tk_or Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack-plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 5 jaar Analytics
tk_r3d De cookie is geïnstalleerd door JetPack. Wordt gebruikt voor de interne statistieken van gebruikersactiviteiten om de gebruikerservaring te verbeteren. 3 dagen Analytics
tk_lr Deze cookie wordt ingesteld door de JetPack plugin. Dit is een verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van verwijzers voor Jetpack te analyseren. 1 jaar Analytics
ig_did Deze cookie wordt door Instagram ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Instagram of een digitaal platform met Instagram-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 9 jaar Adverteren
_fbp Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven wanneer men zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht. 2 maanden Adverteren
fr De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in. 2 maanden Adverteren
_ga Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar Analytics
_gid Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de wbsite gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn geanonimiseerd weergegeven. 1 dag Analytics
_dc_gtm_UA-140921740-1 Deze cookie wordt ingesteld door de Google Tag Manager. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 1 minuut Analytics
csrftoken Deze cookie is gekoppeld aan het Django-webontwikkelingsplatform voor python. Wordt gebruikt om de website te helpen beschermen tegen Cross-Site Request Forgery-aanvallen. 11 maanden Noodzakelijk
mid De cookie wordt geplaatst door Instagram. De cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en om relevante inhoud te tonen, voor een betere gebruikerservaring en veiligheid. 9 jaar Functioneel
urlgen De cookie wordt ingesteld door Instagram om de gebruiker in staat te stellen veilig door de website te bladeren door vervalsing van verzoeken tussen sites te voorkomen. 9 jaar Functioneel
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tanja@Hondgezond.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hondgezond Petfood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hondgezond Petfood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Voor Nederland is dat de de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Hondgezond Petfood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tanja@hondgezond.be

VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacy policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via tanja@Hondgezond.be.

Navigatie
Close

Winkelwagen

Close

Wenslijst

Close

Close

Categorieën